Dr hab. M. Guzewicz w Bergen

Zapraszamy do odsłuchania konferencji wygłoszonych w naszej parafii przez dra hab. M. Guzewicza.

03.03.2016 r. Konferencja o świętości łoża małżeńskiego

 

04.03.2016 r. Konferencja o miłosierdziu w życiu małżeńskim

 

05.03.2016 r. Konferencja o naturalnym planowaniu rodziny

 

06.03.2016 r. Konferencja o pięknie, świętości i wierności życia małżeńskiego

 

07.03.2016 r. Konferencja dla mężczyzn