Dr. Maciej Barczentewicz – katecheza przedmałżeńska

Zachęcamy do wysłuchania katechezy, wygłoszonej przez p. dr. Macieja Barczentewicza, w ramach katechez przedmałżeńskich, wygłoszonych w naszej parafii 10-11 marca 2018 r.

Dziękujemy p. Radosławowi za nagranie tych katechez i ich przekazanie.