Effatha

Effatha to wspólnota osób, która gromadzi się wokół osoby Jezusa Chrystusa i dzieli się doświadczeniem Jego obecności w swoim życiu. Nazwa naszej wspólnoty pochodzi od słów Jezusa: „Effatha” czyli „Otwórz się” (Mk 7, 34). Pan Jezus w taki sposób skierował się do głuchoniemego człowieka, przywracając mu mowę i słuch.

Jako uczniowie Jezusa potrzebujemy otwarcia naszych uszu, abyśmy usłyszeli słowo Boże jako słowo skierowane do nas. Potrzebujemy też otwarcia naszych ust, abyśmy to usłyszane słowo Boże głosili innym. W tym celu gromadzimy się na modlitwie słowem Bożym przed Najświętszym Sakramentem oraz na dzieleniu się Ewangelią miedzy sobą.

Spotkania naszej wspólnoty odbywają się według następującego harmonogramu:
zazwyczaj III soboty miesiąca od godz. 19.00 do 20.30: Modlitwa – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół św. Pawła w centrum);
– zazwyczaj IV wtorki miesiąca o godz. 19.30: Refleksja nad Ewangelią z niedzieli; rozmowa o wierze (krypta).

Spotkania będą na bieżąco potwierdzane w ogłoszeniach parafialnych. Proszę sprawdzać.

Na spotkania naszej wspólnoty może przyjść każdy kto pragnie pogłębić osobistą więź z Jezusem. Celem naszej wspólnoty nie jest dyskusja teologiczna, ale modlitwa i dzielenie się doświadczeniem wiary w Jezusa Chrystusa!