Lektorzy

Lektor (łac. „lectio” – czytanie) to osoba, która w czasie Mszy świętej oraz innych nabożeństw proklamuje (czyta) Słowo Boże. Lektor odczytuje również wezwania modlitwy powszechnej.

Posługę lektora w naszej parafii pełnią osoby ze wspólnoty wiernych, którzy wyrazili chęć czytania Słowa Bożego w czasie Mszy św. i nabożeństw.

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej «Christfideles laici» pisał, że „świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi, przepełniony radością płynącą z jednakowej godności oraz świadomy wspólnej odpowiedzialności za to, by wielki skarb otrzymany w dziedzictwie wydał owoce. Duch Pański obdarza świeckiego, podobnie jak innych ochrzczonych, licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i zadań, przypomina mu — tak jak przypomina innym w odniesieniu do niego — że wszystko to, co go wyróżnia, nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia. (…) Tak więc charyzmaty, urzędy, funkcje i posługi świeckiego katolika istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty. Są uzupełniającym się nawzajem bogactwem, mającym służyć dobru wszystkich pod mądrym kierownictwem pasterzy”.

Grafik czytań i psalmów w czasie Mszy świętych:

Aby móc zobaczyć grafik, kliknij na poniższy obrazek

lektorzy - grafik 2018

Lektorzy, którzy w danym terminie nie mogą czytać proszeni są o wcześniejszą informację do koordynujących czytania.
Na Mszy św. o godz. 12.00 koordynatorem jest p. Dorota – tel. 47 17 59 74.
Na Mszy św. o godz. 15.00 koordynatorem jest p. Joanna Dzięga – tel. 45 68 28 41
Na Mszy św. o godz. 19.30 koordynatorem jest p. Przemysław Prokop – tel. 48 04 94 87

Czytania na poszczególne niedziele są umieszczone w kalendarzu liturgicznym pod tym linkiem.

Wszystkich pragnących czytać Słowo Boże zapraszamy do zakrystii po Mszy świętej, aby zgłosić swoją gotowość. Warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół!