Lektorzy

Lektor (łac. „lectio” – czytanie) to osoba, która w czasie Mszy świętej oraz innych nabożeństw proklamuje (czyta) Słowo Boże. Lektor odczytuje również wezwania modlitwy powszechnej.

Posługę lektora w naszej parafii pełnią osoby ze wspólnoty wiernych, którzy wyrazili chęć czytania Słowa Bożego w czasie Mszy św. i nabożeństw.

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej «Christfideles laici» pisał, że „świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi, przepełniony radością płynącą z jednakowej godności oraz świadomy wspólnej odpowiedzialności za to, by wielki skarb otrzymany w dziedzictwie wydał owoce. Duch Pański obdarza świeckiego, podobnie jak innych ochrzczonych, licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i zadań, przypomina mu — tak jak przypomina innym w odniesieniu do niego — że wszystko to, co go wyróżnia, nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia. (…) Tak więc charyzmaty, urzędy, funkcje i posługi świeckiego katolika istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty. Są uzupełniającym się nawzajem bogactwem, mającym służyć dobru wszystkich pod mądrym kierownictwem pasterzy”.

Grafik czytań i psalmów w czasie Mszy świętych:

Lektorzy, którzy w danym terminie nie mogą czytać proszeni są o wcześniejszą informację do koordynujących czytania.
Na Mszy św. o godz. 12.00 koordynatorem jest P. Dorota – tel. 47 17 59 74.
Na Mszy św. o godz. 15.00 koordynatorem jest P. Andrzej (zakrystian) – tel. 96 84 49 26.
Na Mszy św. o godz. 19.30 koordynatorem jest P. Jacek (zakrystian) – tel. 46 22 71 61.

Czytania na poszczególne niedziele są umieszczone w kalendarzu liturgicznym pod tym linkiem.

Klasztor sióstr na MM godz. 12.00
2 niedziele miesiąca:
I czytanie – Dorota Kliczewska
II czytanie – Aleksandra Skiba
Modlitwa wiernych – Bartosz Wawruch
Psalm – Bogumiła Wawruch lub Paulina Wejnerowska

4 niedziele miesiąca:
I czytanie – Piotr Jaworski
II czytanie – Krzysztof Śledzki
Modlitwa wiernych – Korneliusz Papina
Psalm – Anna Wódka lub Paulina Wejnerowska

Centrum godz. 15.00
1 niedziele miesiąca (schola)

2 niedziele miesiąca (wspólnota „Effatha”)

3 niedziele miesiąca stycznia i lutego:
I czytanie – Roman Hudak
II czytanie – Zofia Nowak
Modlitwa wiernych – Arletta Bilińska
Psalm – organista (Robert Franaszczuk)

3 niedziele miesiąca marca i kwietnia:
I czytanie – Joanna Nowogródzka
II czytanie – Stanisław Królikowski
Modlitwa wiernych – Ewa Królikowska
Psalm – organista (Robert Franaszczuk)

3 niedziele miesiąca maja i czerwca:
I czytanie – Józef Gorczycki
II czytanie – Pamela Szymańska
Modlitwa wiernych – Bernadeta Fabiś
Psalm – organista (Robert Franaszczuk)

3 niedziele miesiąca lipca i sierpnia:
Prosimy zgłaszać swoją gotowość w miesiące wakacyjne do księży

3 niedziele miesiąca września i października:
I czytanie – Jan Pajchel
II czytanie – Bibianna Pajchel
Modlitwa wiernych – Andrzej Mastej
Psalm – organista (Robert Franaszczuk)

3 niedziele miesiąca listopada i grudnia:
I czytanie – Małgorzata Łukaszewicz
II czytanie – Monika Engan
Modlitwa wiernych – Andrzej Łukaszewicz
Psalm – organista (Robert Franaszczuk)

4 niedziele miesiąca stycznia i lutego:
I czytanie – Paweł Bednarz
II czytanie – Patrycja Klimek-Bednarz
Modlitwa wiernych – Kornelia Mazurek
Psalm – organistka (Jola Ravanger)

4 niedziele miesiąca marca i kwietnia:
I czytanie – Piotr Mankiewicz
II czytanie – Jan Pajchel
Modlitwa wiernych – Bibianna Pajchel
Psalm – organista (Jola Ravanger)

4 niedziele miesiąca maja i czerwca:
I czytanie – Andrzej Mastej
II czytanie – Kornelia Mazurek
Modlitwa wiernych – Jacek Reszka
Psalm – organista (Jola Ravanger)

4 niedziele miesiąca lipca i sierpnia:
Prosimy zgłaszać swoją gotowość w miesiące wakacyjne do księży

4 niedziele miesiąca września i października:
I czytanie – Piotr Mankiewicz
II czytanie – Barbara Tønnessen
Modlitwa wiernych – Monika Engan
Psalm – organistka (Jola Ravanger)

4 niedziele miesiąca listopada i grudnia:
I czytanie – Jacek Reszka
II czytanie – Joanna Nowogródzka
Modlitwa wiernych – Tomasz Dymarczyk
Psalm – organista (Jola Ravanger)

5 niedziele miesiąca:
I czytanie – Bernadeta Fabiś
II czytanie – Roman Hudak
Modlitwa wiernych – Karolina Grzech
Psalm – organistka (Jola Ravanger)

Centrum godz. 19.30
1 niedziele miesiąca:
I czytanie – Bartosz Wawruch
II czytanie – Bogusława Wawruch
Modlitwa wiernych – Bogusława Wawruch
Psalm – organista: Jan Kurowski lub Justyna Mazurek

2 niedziele miesiąca:
I czytanie – Aldona Moneta
II czytanie – Olaf Fosen
Modlitwa wiernych – Aldona Moneta
Psalm – organista: Jan Kurowski lub Justyna Mazurek

3 niedziele miesiąca:
I czytanie – Renata Prokop
II czytanie – Przemysław Prokop
Modlitwa wiernych – Renata Prokop
Psalm – organista: Jan Kurowski lub Justyna Mazurek

4 i 5 niedziele miesiąca:
I czytanie – Stanisław Królikowski
II czytanie – Ewa Królikowska
Modlitwa wiernych – Stanisław Królikowski
Psalm – organista: Jan Kurowski lub Justyna Mazurek

Wszystkich pragnących czytać Słowo Boże zapraszamy do zakrystii po Mszy świętej, aby zgłosić swoją gotowość. Warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół!