Róże różańcowe

ważne

Drodzy Członkowie Róż różańcowych,
Ostatni czas był dla wielu z nas trudnym czasem, i to w wielu wymiarach naszego życia. Wielu z nas zdecydowało się na zmianę miejsca zamieszkania czy też na powrót do Ojczyzny.
Dlatego też chciałem prosić o potwierdzenie czynnego uczestnictwa (bądź też ewentualnej rezygnacji) w wybranej przez siebie Róży różańcowej. Chcemy mieć pewność, że wszyscy członkowie Róży pamiętają o odmawianiu dziesiątki różańca. Chcemy od miesiąca października regularnie wysyłać intencje modlitewne oraz przydzielić tajemnice, aby każdy wiedział, jaką dziesiątkę różańca ma odmawiać.. Chcemy aby każda Róża miała swojego Zelatora. Więcej informacji już wkrótce…
Jeszcze raz gorąco proszę o niezwłoczne przesłanie informacji zwrotnej (może być e-mail parafiabergen@gmail.com lub sms – 99098456)
ks. Janusz

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę Różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały Różaniec. Członkowie Róży korzystają zatem z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Stowarzyszenie Żywego Różańca powstało w Lyonie w 1826 roku, a jego inicjatorką była Paulina Jaricot. Dziś Roże Różańcowe obecne są w niezliczonych parafiach na całym świecie.

Zadaniem osoby należącej do Róży Różańcowej jest odmówienie jednej dziesiątki Różańca w ciągu dnia oraz rozważenie otrzymanej Tajemnicy z życia Jezusa i Matki Bożej. To zaledwie kilka minut w ciągu dnia, a obietnice związane z pobożnym odmówieniem Różańca są niezwykłe. Więcej o tych obietnicach można przeczytać klikając w ten link.

Członkowie Róż Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, w następujące dni:

  • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenie Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowanie Pańskie (2 II)
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
  • Zmartwychwstanie Pańskie (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII)
  • NMP Różańcowej (7 października)
  • Niepokalane Poczęcie Maryi (8 XII).

O warunkach odpustu zupełnego można więcej przeczytać pod tym linkiem.

Pierwsze uroczyste przyjęcie do Żywego Różańca w naszej parafii odbyło się w kościele św. Pawła w Bergen 2 grudnia 2014 r. Pragniemy, aby grupa różańcowa objęła jak największą liczbę wiernych i wciąż wzrastała.

Obecnie w naszej parafii istnieje sześć Róż Różańcowych:
– św. Jana Pawła II
– św. Olafa
– św. Matki Teresy z Kalkuty
– św. Pawła
– św. Faustyny
– św. Ojca Pio

Na każdy miesiąc są wyznaczone intencje  przez papieża, które stają się głównym przedmiotem naszej modlitwy. Można je odszukać klikając w ten link. Wtedy też podawane są intencje okolicznościowe, które są związane z aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła i świata. W tym dniu odbywa się także zmiana tajemnic różańcowych zgodnie z ciągłą kolejnością.

Z modlitwą różańcową związane są nabożeństwa I sobót miesiąca, do których wzywała MB w Fatimie. Więcej o tym nabożeństwie pod tym linkiem.

Więcej informacji o Różańcu można znaleźć klikając w ten link.