Przesłanie ks. proboszcza do Polaków

Drodzy Wierni
Chcę złożyć wam najlepsze życzenia z okazji wczorajszego Święta Narodowego, dnia w którym uchwalono Konstytucję państwa polskiego w 1791r. i jednocześnie Święta Maryi Królowej Polski.
I w tym roku obchodzimy, jak zapewnie wiecie, jubileusz 200-lecia norweskiej konstytucji (Grunnloven) z 1814 r. W tych dniach majowych jest wiele spraw, które nas łączą.
Jesli chodzi o Konstytucję to wiadomo, że norwescy Ojcowie Konstytucji w Eidsvoll mieli przed sobą tekst polskiej konstytucji, obok francuskiej i amerykańskiej, które to dokumenty były pomocne w sformułowaniu konstytucji dla Norwegii.
W obu krajach celem konstytucji było wzmocnienie jedności i wolności. Ale historia potoczyła się w różny sposób w naszych krajach. Zapewne dlatego iż Polska miała więcej wrogów, którzy też byli znacznie silniejsi, niż ci, którzy zagrażali Norwegii. Norwegia zdołała utrzymać swą niepodległość. Polska doświadczyła kolejnego rozbioru, ale naród polski nie został złamany.
Może najważniejszym czynnikiem, który w tym dopomógł była głęboka wiara ludzi i ich oddanie się pod opiekę Matce Bożej, Maryi. Także w Norwegii Konstytucja zawiera silne fundamenty chrześcijańskie. Choć bowiem w 1814 to wyznanie luterańskie zostało ustanowione kościołem państwowym, to konstytucja ta ustanowiła podstawy wolności i państwa prawa, co doprowadziło w następnych latach do przyznania wolności także innym wyznaniom chrześcijańskim.
Nie mnie mówić Wam o tragicznym losie Polski i cierpieniach narodu polskiego. Wiecie o tym lepiej niż ja. Ale razem z Wami cieszę się, że naród polski odzyskał swą wolność, między innymi dzięki swemu przywiązaniu do wiary katolickiej.
To co najważniejsze dzisiaj, to co łączy nas, to że Wy jesteście tu w dniu dzisiejszym, że Wy pracujecie i budujecie ten kraj. Jesteście niezbędni. Bez Waszego wkładu pracy Norwegia nie mogłaby się rozwijać.
Wasza obecność w Norwegii jest ważna nie tylko w perspektywie doczesnej. Wasza żywa wiara katolicka stanowi ważne świadectwo, które dajecie w tym kraju, które dajecie Norwegom, którzy, niestety, w dużym stopniu odkładają swoją wiarę na bok. Zamiast, jak chcieli tego Ojcowie Konstytucji, budować społeczeństwo na chrześcijańskim fundamencie, teraz mówi się jedynie o wartościach chrześcijańskich, które to sformułowanie stało się niemal pustym pojęciem.
W tej sytuacji jest tym istotniejsze dla Norwegii, że mieszka w naszym kraju duża grupa polskich katolików, którzy żyją normalnie, wykonują swoją pracę, zakładają rodziny i wychowują dzieci. To co jest widoczne to, że praktykujecie swą wiarę. To ważne świadectwo dla mieszkańców tego kraju niezależnie od tego skąd pochodzą – to, że można normalnie żyć i jednocześnie być wierzącym i praktykującym chrześcijaninem.
Jestem głęboko przekonany, że to nie jest przypadek, że jesteście tutaj. Jestem przekonany, że jesteście częścią Bożego planu re-ewangelizacji Norwegii. I za to i ja, i wielu razem ze mną, jesteśmy wdzięczni.
Jezus umierając na Krzyżu dla nam swoją Matkę. Naród polski od czasu przyjęcia wiary chrześcijańskiej zawsze szukał pomocy i pocieszenia u Maryi, która jest także Królową Polski.  Przed miesiącem biskupi nordyccy poświęcili naród norweski i całą Skandynawię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Ona jest naszą Matką, i tak Jezus jest naszym Bratem a my wszyscy jesteśmy rodzeństwem – siostrami i braćmi.
To bardzo ważne, abyśmy razem modlili się za nasze ojczyzny i narody, abyśmy modlili się o zachowanie wolności, abyśmy modlili się o umocnienie i szerzenie wiary. Wiara chrześcijańska jest najlepszym gwarantem wolności i dobrobytu. Toteż potrzebujemy Bożego błogosławieństwa w naszym życiu.
Niech Bóg Was błogosławi a Maryja niech Was prowadzi poprzez Swoje wstawiennictwo i opiekę.
Amen