Wyniki wyborów do rady parafialnej

W wyniku przeprowadonych w dniach 14-15 czerwca 2014 wyborów, w skład rady parafialnej weszli:

Anne Samuelsen, Erik Andreas Holth, Long Quoc Nguyen, Małgorzata Łukaszewicz, Anne-Kirsten Eek-Larsen, Krzysztof Śledzki oraz dwóch zastępców (vara): Knut Robberstad i Johan Falkenberg.

Dodatkowo ks. proboszcz Dom Alois Broderson mianował członkami rady Ewę Bivand, Eugene’a Sebastiana oraz Rosę Quijada.

Gratulujemy!