I Rok Bierzmowanie


 I rok przygotowania do Bierzmowania – rok katechetyczny 2016/17 

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata, a rozpoczyna się w IX klasie. Katechezy dla uczniów kl. IX oraz dla młodzieży, która w tym roku katechetycznym przystąpi do Bierzmowania będą prowadzone w I i II niedziele miesiąca o godz. 13.30 w audytorium szkoły św. Pawła.

15 lutego 2017 r.  o godz. 16.30 (środa) w biurze parafialnym odbędzie się zaliczenie modlitw i tzw. Małego katechizmu dla młodzieży, która jeszcze nie przystąpiła do zaliczenia.

Terminy wszystkich katechez w roku katechetycznym 2016/2017:

 • 11 września 2016 r.
 • 2 października 2016 r.
 • 6 listopada 2016 r.
 • 13 listopada 2016 r.
 • 4 grudnia 2016 r.
 • 11 grudnia 2016 r.
 • 8 stycznia 2017 r.
 • 5 lutego 2017 r.
 • 2 kwietnia 2017 r.
 • 9 kwietnia 2017 r.
 • 7 maja 2017 r.
 • 14 maja 2017 r.

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Bierzmowania jest ks. Piotr.
Więcej informacji o Bierzmowaniu w zakładce: Sakramenty/Bierzmowanie.