I Rok Bierzmowanie


 I rok przygotowania do Bierzmowania – rok katechetyczny 2020/21

ważny komunikat

Zapisy na katechezę przygotowującą do bierzmowania  Formularz rejestracyjny – Bierzmowanie /kliknij tutaj

Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania trwa 2 lata, a rozpoczyna młodzież z klas 9 lub starsza (ewentualnie z klas 8 – nie młodsza!!). Katechezy będą prowadzone zazwyczaj w I i II niedziele miesiąca o godz. 13.30 w audytorium szkoły św. Pawła.

Terminy katechez na rok szkolny 2020/21 pojawią się niebawem !!!

 

 

Odpowiedzialnym za przygotowanie do Bierzmowania jest ks. Janusz / tel. 990 98 456/

Więcej informacji o Bierzmowaniu w zakładce: Sakramenty/Bierzmowanie.