I Rok Komunia św.

Terminy katechez dla dzieci w ramach I roku przygotowania do I Komunii świętej:

Terminy katechez na rok szkolny 2018 /2019

Drodzy rodzice bardzo proszę zwrócić uwagę na terminy ostatnich katechez. Będą się one odbywały dla obydwu grup równocześnie!

Grupa I   (A – L) Grupa II   (Ł – Z)
02.09 09.09
30.09 14.10
17.11 – KATECHEZA NA MARIAS MINDE PO MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 18.11
02.12 09.12
06.01 13.01
03.02 10.02
03.03 10.03
06.04 – KATECHEZA NA MARIAS MINDE PO MSZY ŚW. O GODZ. 16.00 07.04

12.05

12.05

02.06

02.06

W razie pytań można kontaktować się telefonicznie z ks. Marcinem tel. 47 97 57 12.

Przypominamy, że 1 rok przygotowania do I Komunii obejmuje dzieci urodzone w 2011 r.

Pierwszy rok przygotowania

Przygotowanie katechetyczne do I Komunii Św. w naszej polonijnej grupie jest rozłożone na dwa lata.

W ramach pierwszorocznego przygotowania katecheza jest raz w miesiącu. Prowadzą tę katechezę Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Katecheza rozpoczyna się wspólnym uczestnictwem we Mszy Św. Później dzieci przechodzą wraz z Siostrami do sal w szkole św. Pawła (tuż obok kościoła). Nieodłącznymi i istotnymi praktykami w ramach przygotowania jest wspólna modlitwa rodzinna oraz regularne uczestnictwo we Mszy świętej!!!

W ramach drugorocznego przygotowania do I Komunii uczestniczą dzieci, które regularnie uczestniczyły w pierwszorocznym przygotowaniu. Więcej tutaj