II Rok Bierzmowanie


II rok przygotowania do Bierzmowania
 – rok katechetyczny 2016/17

Katechezy dla młodzieży, która w tym roku katechetycznym przystąpi do Bierzmowania będą prowadzone w I i II niedziele miesiąca o godz. 13.30 w audytorium szkoły św. Pawła.
Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w dwóch grupach. Grupa polska będzie miała Bierzmowanie w niedzielę 21 maja 2017 r. o godz. 14.00

Terminy wszystkich katechez w roku katechetycznym 2016/2017:

 • 11 września 2016 r.
 • 2 października 2016 r.
 • 6 listopada 2016 r.
 • 13 listopada 2016 r.
 • 4 grudnia 2016 r.
 • 11 grudnia 2016 r.
 • 8 stycznia 2017 r.
 • 5 lutego 2017 r.
 • 12 marca 2017 r. (wręczenie krzyży w czasie Mszy św. o godz. 15.00, a spotkanie w audytorium o godz. 14.00)
 • 2 kwietnia 2017 r.
 • 9 kwietnia 2017 r.
 • 7 maja 2017 r.
 • 14 maja 2017 r.

Więcej informacji o Sakramencie Bierzmowania, a także o świadkach dla Bierzmowanych w zakładce: Sakramenty/Bierzmowanie.