Polska szkoła

Oprócz katechez przygotowujących do I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania, dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w katechezach prowadzonych w ramach nauki w Polskiej Szkole. Jest to o tyle ważne, że w szkołach norweskich jest jedynie religioznawstwo. Natomiast dla rozwoju naszej katolickiej wiary ważne jest poznawanie tych prawd, które są charakterystyczne dla naszego wyznania.

Katechezy w Polskiej Szkole rozpoczynają się przed lekcjami szkolnymi o godz. 9.00 i odbywają się w dwóch grupach:
młodszej, która obejmuje dzieci przed I Komunią Św. (katechezę prowadzą siostry ze zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości)
starszej, która obejmuje młodzież i dzieci po I Komunii Św. (katechezę prowadzą księża).

Terminy katechez dla grupy młodszej:

 • 10 września 2016 r.
 • 1 października 2016 r.
 • 5 listopada 2016 r.
 • 12 listopada 2016 r.
 • 7 stycznia 2017 r.
 • 21 stycznia 2017 r.
 • 4 lutego 2017 r.
 • 18 lutego 2017 r.
 • 11 marca 2017 r.
 • 1 kwietnia 2017 r.
 • 29 kwietnia 2017 r.
 • 6 maja 2017 r.
 • 20 maja 2017 r.

Terminy katechez dla grupy starszej:

 • 10 września 2016 r.
 • 1 października 2016 r.
 • 22 października 2016 r.
 • 5 listopada 2016 r.
 • 12 listopada 2016 r.
 • 26 listopada 2016 r.
 • 7 stycznia 2017 r.
 • 21 stycznia 2017 r.
 • 4 lutego 2017 r.
 • 18 lutego 2017 r.
 • 11 marca 2017 r.
 • 25 marca 2017 r.
 • 1 kwietnia 2017 r.
 • 29 kwietnia 2017 r.
 • 6 maja 2017 r.
 • 20 maja 2017 r.

Więcej informacji na temat Polskiej Szkoły można przeczytać tutaj.