Sogn og Fjordane

Odpowiedzialnym za posługę duszpasterską w rejonie Song og Fjordane jest  O. Zygmunt Majcher OFM
(tel. 400 36 342).

 Zobacz więcej na stronie tutaj