Adoracja Najświętszego Sakramentu

Potrzebujesz chwili zatrzymania…, ciszy…,

Przyjdź do Chrystusa …

On czeka na każdego z nas…

w najbliższą sobotę, 17.02.2018 r.

kościół św. Pawła

od 19.00 do 20.30

W tym czasie również możliwość spowiedzi w j. polskim