Adoracja Najświętszego Sakramentu

Potrzebujesz chwili zatrzymania . . ., ciszy . . . ,

Przyjdź do Chrystusa . . .

On czeka na każdego z nas . . .

w najbliższą sobotę, 14.04.2018 r.

kościół św. Pawła

od 19.00 do 20.30

W tym czasie również możliwość spowiedzi w j. polskim