Życzenia Proboszcza Dom Aloisa

Drodzy Parafianie !
W najciemniejsze dni roku, świętujemy przyjście na świat Syna Bożego. Św Jan Ewangelista pisze : „W Nim było życie a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.” (J 1.4/5). Wśród ciemności zimy, Bóg posyła swojego Syna aby dał nam światło, aby dał nam nadzieję i aby wskazał nam drogę do Zbawienia.
Wielekroć może się nam wydawać, że jesteśmy otoczeni ciemnością, na świecie, i w naszym mieście, a przede wszystkim we własnym wnętrzu, zarówno kiedy ulegamy pokusie czynienia zła, jak i kiedy pogrążamy się w ciemności własnego cierpienia. W tej ciemności, kiedy noc zdaje się być najgłębsza, Bóg zsyła nam swe światło, Swego Syna, który stał się człowiekiem. Bóg przychodzi do nas jako nowo narodzone dziecię i od tego dziecka w żłobie rozchodzi się światło zbawienia. Jezus przyszedł aby nas zbawić. Zbawienie to znaczy wolność, wyzwolenie. To znaczy, ze Jezus chce nas wyzwolić. Od czego? Od mocy zła, od ciemności grzechu.
Ze stajenki betlejemskiej świeci światło zbawienia i rozjaśnia ciemność naszą i całego świata. Nikt nie może pozostać niewzruszonym widząc nowo narodzone dziecko. Ono porusza nasze serca, budzi w nas miłość i opiekuńczość. Kiedy widzimy dziecko, napełniamy się radością i nadzieją na przyszłość. Dlatego też Bóg przyszedł do nas jako dziecko. Nikt bowiem nie może przejść obok stajenki betlejemskiej bez wzruszenia na widok boskiego dziecięcia w żłóbku. Dziecię to, które jest Bogiem i człowiekiem, przyciąga nas do siebie, abyśmy przeszli od własnej ciemności w Jego boską jasność. On daje nam nadzieję na tym świecie, który wydaje się być pełen beznadziei. A nadzieja pozwala nam zobaczyć cel, do którego dążymy. Widząc nasz cel u Boga, znajdujemy siły aby iść drogą do celu.
W Prologu do Ewangelii Św.Jana czytamy: «a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. Tak wielu ludzi jednak ogarnia, bo nie chcą przyjąć światła. „Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi”. To dziecko w żłóbku, Syn Boży, Jezus Chrystus. Jego przyjęliśmy na Chrzcie, Jego wyznajemy w naszej wierze i w naszym życiu; ”który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1P1,9). Dlatego też nie będziemy w ciemności, jak ci, którzy nie przyjęli Go, ale otworzymy nasze serca dla Niego, aby Jego światło nas oświeciło, aby zaświeciło w nas, abyśmy byli światłem dla innych. Syn Boży, Który stał się człowiekiem dla naszego Zbawienia, to dziecię w żłobie, jest Bożym Darem dla nas. Przyjmijmy Go – i – przekażmy Go dalej, i tak niech Wasze Święta Bożego Narodzenia będą błogosławione. Niech Wam Bóg błogosławi.

Proboszcz Dom Alois