Adoracja Najświętszego Sakramentu

Potrzebujesz chwili zatrzymania . . . , ciszy . . .,

Przyjdź do Chrystusa . . .

On czeka na każdego z nas . . . 

w najbliższą sobotę, 19.01.2019 r.

kościół św. Pawła

od 19.00 do 20.30

W tym czasie również możliwość spowiedzi w j. polskim