POLSKA POD KRZYŻEM

 

Dołącz !!!

Kościół św. Pawła w Bergen

Sobota, 14 września 2019 r.  godz. 10.45

Pielgrzymka do kościoła św. Krzyża w Fanie

zob. więcej