WAŻNE INFORMACJE w związku wprowadzonymi obostrzeniami

Władze Gminy Bergen wprowadziły zaostrzone zarządzenia, które dotyczą także Mszy Świętej i nabożenstw. Zarządzenia mają moc prawną pociagają za sobą grzywny i kary w razie ich nieprzestrzegania.

Obecnie tylko 20 osób ma prawo gromadzić się w kościele (oprócz księdza, ministranta, vaktów). Uczestnikom dyżurny wskaże miejsce, które należy zajmować przez cały czas trwania Mszy Świętej. Rodziny zamieszkujące razem mogą siedzieć na tej samej ławce.

Komunia Święta będzie udzielana przez kapłana w ławkach, wierni czekają na swoich miejscach.

Po zakończeniu Mszy Świętej opuszczamy Kościół spokojnie, zachowując dystans, osoby siedzące  tyłu wychodzą najpierw.

W dalszym ciągu obowiązują przepisy dotyczące zapobieganiu pandemii, sprzątanie i mycie, higiena rąk, zachowanie odległości i prowadzenie listy uczestników.

Liczba 20 osób jest absolutna i w żadnycm wypadku nie ma możliwości uczestnictwa większej liczby osób.

Nie jest fizyczną możliwością, aby każdy mógł wziąć udział w Mszy sw. , dlatego zachęcamy też do duchowego uczestnictwa transmitowanej Mszy św. o godz. 12.00 z klasztoru Marias Minde.  Link do trnasmijsi pojawi się na stronie w niedziele rano. 

Tylko osoby które się zarejestrują i otrzymają sms-em potwierdzenie uczestnictwa w Mszy św. mogą uczestniczyć. Pierwszeństwo maja osoby, które zamówiły intencje Mszy św. oraz osoby, które jako pierwsze zarejestrują się przez naszą stronę. Rejestracja od czwartku rano, od godz. 7.00.

W sobote (7.11) oraz w niedzielę (8.11) we Mszach św. mogą wziąć udział osoby, które otrzymały sms z potwierdzeniem uczestnictwa. 

Jeszcze raz wszystkich prosimy o zrozumienie, dostosowanie się obowiązujących zasad.

Przypominamy również, iż z racji trwającej pandemii korowirusa Covid – 19 ks. biskup Bernt, biskup, diecezji Oslo, udzila wszystkim, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. z powodu ogranczeń, dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.