ZAPROSZENIE – 25 marca – Dzień Świętości Życia – DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia.

Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

W naszej parafii już od kliku lat podejmujemy Duchową Adopcje Dziecka Poczętego. W tym roku nie jest dam dane abyśmy to uczynili we wspólnocie, podczas Mszy świętej w naszej parafii, z powodu panującej epidemii i zakazowi spotkań publicznych z tym związanych :(. Ale każdy z nas może podjąć Duchową Adopcje Dziecka Poczętego w domu, łącząc się duchowo uczestnicząc we Mszy św. lub również podczas osobistej modlitwy. Zachęca się aby Duchową Adopcje podjąć 25 marca, ale również może być to każdy inny dzień w ciągu roku.

W naszej parafii mamy Księgę Duchowej Adopcji, w którą wpisujemy wszystkie osoby podejmujące Duchową Adopcje. W tym roku z racji tego, że każdy podejmuje Duchową Adopcje w domu, nie w kościele, prosimy o podesłanie tylko informacji, że podjąłem/am Duchową Adopcje Dziecka Poczętego, imię nazwisko, może być również adres. Te informacje proszę wysłać na adres januszbatko@poczta.fm

Ważne aby rozpoczynają Duchową Adopcje Dziecka Poczętego złożyć przyrzeczenie: 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
•  jedna Tajemnica Różańca Świętego
•  moje dobrowolne postanowienia
•  oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,
którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Więcej o Duchowej Adopcji możesz poczytać tutaj.

zyje