Ograniczenia możliwości udziału w Mszy św. Przełożone terminy katechez.

Od 4 do 19 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone rygorystyczne przepisy dotyczące kontroli zakazeń. Tylko 10 osób może uczestniczyć we Mszy św. /przebywać w kościele/. Dotyczy to wszystkich parafii diecezji katolickiej w Oslo i wynika z krajowych przepisów dotyczących kontroli zakażeń.

W związku z tak rygorystycznymi przepisami w Mszy sw. będą mogły wziąć udział tylko osoby, które zamówiły intencje Mszy św. Te osoby prosimy o potwierdzenie obecności.

Wszystkich wiernych zapraszamy do duchowego uczestnictwa w transmitowanej Mszy św z klasztoru Marias Minde o godz. 12.00

Również katechezy do I Komunii i Bierzmowania zostają zawieszone do 19 stycznia. O wznowieniu katechez poinformujemy na stronie. 

Pamiętajmy w tym trudnym dla nas wszystkich czasie o wzajemnej modlitwie za siebie. 

W każdej chwili jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, sakramentu chorych, rozmowy czy  też innych spraw kancelaryjnych. Prosimy o telefoniczne umówienie się.