Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

24 marca w naszej Ojczyźnie przeżywany jest jako Narodowy Dzień Życia. 25 marca – jest dniem Świętości Życia (tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona jest na 8 kwietnia).

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest zaproszeniem wiernym do podjęcia modlitwy w intencji dziecka poczętego, zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku. Papież napisał w niej m.in., że „człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia”, oraz: „Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji”.

Czym jest Duchowa Adopcja?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg.

Kto może podjąć Duchową Adopcje?

Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań.

Duchowa Adopcja w Bergen

Już od kilku lat w naszej parafii św. Pawła w Bergen podejmujemy Duchową Adopcje Dziecka Poczętego. Czynimy to w naszej wspólnocie w okolicy uroczystości Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – na Mszach św. w jęz. polskim.

W tym roku zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących podjąć Duchową Adopcje Dziecka Poczętetego, do uroczystego złożenia przyczenia podczas wszystkich niedzielnych Mszy św.24 marca 2024 r.

Jeśli ktoś nie może złożyć przyrzeczenia wspólnie podczas Mszy św., to może to uczynić również samemu w domu, w czasie modlitwy.

Na stoliku w kościele są obrazki z codzienną modlitwą dla osób podejmujących duchową adopcje oraz z formułą przyrzeczenia. Prosimy, aby osoby, które pragną przystąpić do Duchowej Adopcji zabrały obrazki z deklaracją, wypełniły w domu – wpisując imię i nazwisko i drugą część obrazka złożyły w dniu przyrzeczenia lub w przyszłą niedzielę (lub przy innej okazji w zakrystii). Wszyscy adoptujący zostaną wpisani do Księgi Duchowej Adopcji w naszej parafii.

Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.duchowa-adopcja.pl

Źródło: www.duchowa-adopcja.pl