Gratulacje dla nowych ministrantów

W niedziele 19 listopada, podczas Mszy św. o godz. 15.00, siedmiu kandydatów otrzymało błogosławieństwo do służby ministranckiej i uroczyście zostali włączeni do grona ministrantów polonijnej grupy w naszej parafii św. Pawła.

Sami ministranci złożyli swoje przyrzeczenia:

Ja ………………………………………/ dziękując Chrystusowi Panu/ za łaskę powołania ministranckiego,/przyrzekam święte czynności ministranta/ wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie/ na chwałę Bożą/ i dla dobra wspólnoty parafialnej./ Święty Dominiku Savio,/ módl się za nami./ Amen.

Gratulujemy nowym ministrantom i życzymy, aby Chrystus któremy pragną służyć, był zawsze ich siłą i umocnienie.

Dziękujemy również wszystkim naszym ministrantom, tak licznie zawsze obecnym przy ołtarzu. Cieszymy się grupa ministrantów ciągle się powiększa i obecnie liczy prawie 40 mistrantów czynnie służących.

Zapraszamy, zarówno dziewczyny jak i chłopców po I Komunii św. – w każdym momencie w ciągu roku można dołączyć do grona ministrantów.

Zdjęcia z tej uroczystości można zobaczyć w naszej galerii. Dziekujemy p. Tomaszowi za ich wykonanie i przekazanie.