Róże różańcowe

Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę Różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób codziennie odmawiany jest cały Różaniec. Członkowie Róży korzystają zatem z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Stowarzyszenie Żywego Różańca powstało w Lyonie w 1826 roku, a jego inicjatorką była Paulina Jaricot. Dziś Roże Różańcowe obecne są w niezliczonych parafiach na całym świecie.

Zadaniem osoby należącej do Róży Różańcowej jest odmówienie jednej dziesiątki Różańca w ciągu dnia oraz rozważenie otrzymanej Tajemnicy z życia Jezusa i Matki Bożej. To zaledwie kilka minut w ciągu dnia, a obietnice związane z pobożnym odmówieniem Różańca są niezwykłe. Więcej o tych obietnicach można przeczytać klikając w ten link.

Członkowie Róż Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, w następujące dni:

  • Dzień przyjęcia do Żywego Różańca
  • Narodzenie Pana Jezusa (25 XII)
  • Ofiarowanie Pańskie (2 II)
  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (25 III)
  • Zmartwychwstanie Pańskie (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
  • Wniebowzięcie Matki Bożej (15 VIII)
  • NMP Różańcowej (7 października)
  • Niepokalane Poczęcie Maryi (8 XII).

O warunkach odpustu zupełnego można więcej przeczytać pod tym linkiem.

Uroczyste przyjęcie do Żywego Różańca w naszej parafii odbyło się w kościele św. Pawła w Bergen 2 grudnia 2012 r. Pragniemy, aby grupa różańcowa objęła jak największą liczbę wiernych i wciąż wzrastała.

Obecnie w naszej parafii istnieje sześć Róż Różańcowych:
– św. Jana Pawła II
– św. Olafa
– św. Matki Teresy z Kalkuty
– św. Pawła
– św. Faustyny
– św. Ojca Pio.

W ostatnią niedzielę każdego miesiąca po Mszy św. o godz. 15:00 podawane są intencje wyznaczone przez papieża, które stają się głównym przedmiotem naszej modlitwy. Można je odszukać klikając w ten link. Wtedy też podawane są intencje okolicznościowe, które są związane z aktualnymi wydarzeniami z życia Kościoła i świata. W tym dniu odbywa się także zmiana tajemnic różańcowych zgodnie z ciągłą kolejnością.

Z modlitwą różańcową związane są nabożeństwa I sobót miesiąca, do których wzywała MB w Fatimie. Więcej o tym nabożeństwie pod tym linkiem.

Więcej informacji o Różańcu można znaleźć klikając w ten link.