Julehilsen

Życzenia świąteczne

Drodzy Parafianie

Stało się to, czego mieliśmy głęboką nadzieję uniknąć. Zakażenie koronawirusem rozprzestrzenia się w całym kraju i władze ogłaszają wciąż nowe ograniczenia odnośnie do tego co nam wolno i ile osób może uczestniczyć w nabożeństwach w kościele. To boleśnie nas dotyka w te Święta Bożego Narodzenia, ponieważ tylko nieliczni wierni będą mogli uczestniczyć we Mszy Świętej w kościele w ciągu tych tak ważnych Świąt.

W każdej Mszy Świętej w kościele Świętego Pawła może uczestniczyć tylko 50 osób. W kościele mamy na stałe zamontowane ławki (fastmonterte plasser) i możemy utrzymać odległość jednego metra między wiernymi. Również na Marias Minde możemy używać tylko zamontowanych na stałe ławek i wobec tego tylko 20 osób może tam uczestniczyć.

Miejsca w ławkach są obecnie ponumerowane. Należy siedzieć na wyznaczonym miejscu zgodnie z numerem podanym na liście rejestracyjnej, który otrzymujemy przy wejściu do kościoła.

Konieczna jest wystarczająca ilość dyżurnych, który mogą tego dopilnować. Jeśli nie ma wystarczającej liczby dyżurnych, albo jeśli miejsca nie są zamontowane na stałe (krzesła), tylko 20 osób może przebywać w kościele.

Dlatego też apeluję do osób które chcą uczestniczyć we Mszy Świętej aby zgłaszały się jako dyżurni – osoby te otrzymują dodatkowe miejsce ponad te obowiązujące 50 (20) .

Z bólem serca muszę pisać te słowa i ograniczać liczbę osób, które mogą przyjść do kościoła teraz kiedy będziemy celebrować Narodziny Pańskie. Musimy jednak przestrzegać przepisów nałożonych przez władze i mieć nadzieję, że w ten sposób ograniczymy rozszerzanie się pandemii w naszym mieście. W ten sposób cierpienie tak wielu, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście we Mszy Świętej, przemieni się w dobro dla innych i całej społeczności.

Mimo tych ograniczeń możemy modlić się i czytać teksty Pisma Świętego w domu, mamy też możliwość uczestniczenia w Mszy Świętej online z naszego kościoła lub z katedry Świętego Olafa w Oslo, czy z innego miejsca na świecie. Możemy zebrać rodzinę wokół czytania Pisma Świętego i modlitwy w naszych domach – to także jest nabożeństwo. Modlitwa zawsze ma sens, niezależnie od tego, gdzie się modlimy i w jakich okolicznościach.

Ponieważ mamy tak niewielką liczbę miejsc w kościele, apeluję abyśmy ograniczyli uczestnictwo do jednej lub dwu Mszy Świętych, tak aby więcej osób miało możliwość przyjść do kościoła w czasie Bożego Narodzenia.

Niech Ten, który narodził się w noc wigilijną w Betlejem, narodzi się w waszych sercach w czasie nadchodzącego Bożego Narodzenia; wtedy także te, jakże wyjątkowe, święta staną się Błogosławieństwem.

Niech was Bóg błogosławi.

Wasz proboszcz

Dom Alois