Katecheza przedmałżeńska

1. Czym jest katecheza przedmałżeńska

To jeden z ważnych etapów bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Katechezy te są okazją do spojrzenia na małżeństwo zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego. Celem tych spotkań jest poznanie najważniejszych zagadnień teologicznych, psychologicznych, a także etycznych związanych z małżeństwem chrześcijańskim.

2. Katecheza przedmałżeńska w Bergen

Katecheza przedmałżeńska (często zwana kursem przedmałżeńskim lub naukami przedmałżeńskimi) w parafii św. Pawła w Bergen, w j. polskim jest organizowana każdego roku w okresie Wielkiego Postu.

3. Terminy spotkań

Najbliższa katecheza przedmałżeńska w języku polskim będzie w następujących dniach:

  • 15.03.2023godz. 19.00 – 20.30
  • 16.03.2023godz. 19.00 – 20.30
  • 17.03.2023 godz. 19.00 – 20.30
  • 24.03.2023godz. 19.00 – 21.00
  • 25.03.2023godz. 12.00 – 17.00 – możliwość indywidualnych spotkań z doradcą życia rodzinnego
  • 25.03.2023godz. 17.00 – 19.00
  • 26.03.2023godz. 15.00 – Msza św., godz. 16:10 – spotkanie

4. Miejsce spotkań

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się w szkole św. Pawła (tuż obok kościoła św. Pawła)

5. Formularz zgłoszeniowy

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

6. Spotkanie z doradcą życia rodzinnego

W ramach kursu przedmałżeńskiego odbędzie się spotkanie z doradcą życia rodzinnego Anną Bogdanowicz. Pani Anna pracuje jako pielęgniarka w Poradni Wyznaczania Płodności wg metody Profesora Rötzera i jako Certyfikowany Doradca Laktacyjny w nowosądeckim szpitalu Medikor.

Podczas spotkań zostanie przedstawione katolickie i medyczne spojrzenie na kwestie związane z wyznaczaniem płodności w małżeństwie. Temat pierwszego spotkania – „Jak nie bać się własnej płodności?” W tej części zostaną omówione podstawowe informacje oparte na aktualnej wiedzy na temat fizjologicznych uwarunkowań płodności, zasady prowadzenia obserwacji, korzyści jakie dla zdrowia kobiety i relacji  małżeńskich przynosi obserwacja cyklu, a także nowoczesne technologie, które wspierają małżonków w korzystaniu z naturalnych metod wyznaczania płodności.  W drugiej części spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: „Dlaczego kościół odrzuca antykoncepcję? Czy wprowadzenie antykoncepcji dało kobiecie prawdziwą wolność czy może właśnie odwrotnie – pozbawiło ją i współmałżonka wolności i niezależności  w najbardziej intymnej sferze życia małżeńskiego?”

7. Inne informacje

Wszystkie pozostałe informacje zostaną przekazane na pierwszym spotkaniu – 15 marca. W razie pytań proszę o kontakt z ks. Januszem 990 98 456