Lektorzy
I Kantorzy

Kto może zostać lektorem?

Posługę lektora w naszej parafii mogą pełnić wszystkie osoby uczestniczące w liturgii, które wyraziły chęć czytania Słowa Bożego w czasie Mszy św. i nabożeństw. W celach organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się takich osób poprzez link, który znajduje się poniżej.

Kto może zostać kantorem?

Nie ma tutaj ograniczeń. Posługę kantora, czyli osoby śpiewającej psalmy lub prowadzącej śpiew w czasie Mszy św. w naszej parafii mogą pełnić wszyscy. 
Dlatego, jeżeli masz talent do śpiewu i chcesz ubogacić przeżywanie liturgii, to zachęcamy, abyś się zgłosił wypełniając formularz, do którego link znajdziesz poniżej.

Terminy dyżurów czytań i śpiewu

Aktualne terminy dyżurów dla osób czytających i śpiewających umieszczane są poniżej w dodatkowych ogłoszeniach dla grupy. 

Nie możesz być na swoim dyżurze?

Jeżeli nie możesz być na swoim dyżurze, to prosimy abyś zamienił się osobiście z inną osobą. W przypadku trudności z zamianą, prosimy o kontakt z księdzem.

Dodatkowe ogłoszenia dla grupy

Rola dzielenia się talentami we wspólnocie Kościoła

Św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej «Christfideles laici» pisał, że „świecki katolik nie może nigdy zamknąć się w sobie, odizolować się duchowo od wspólnoty, lecz musi żyć w nieustannym kontakcie z innymi, z mocnym poczuciem braterskich więzi, przepełniony radością płynącą z jednakowej godności oraz świadomy wspólnej odpowiedzialności za to, by wielki skarb otrzymany w dziedzictwie wydał owoce. Duch Pański obdarza świeckiego, podobnie jak innych ochrzczonych, licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i zadań, przypomina mu — tak jak przypomina innym w odniesieniu do niego — że wszystko to, co go wyróżnia, nie jest większą godnością, lecz specyficzną dla niego, komplementarną zdolnością służenia. (…) Tak więc charyzmaty, urzędy, funkcje i posługi świeckiego katolika istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty. Są uzupełniającym się nawzajem bogactwem, mającym służyć dobru wszystkich pod mądrym kierownictwem pasterzy”.