Modlitwa o pokój na Ukrainie

W dniu uroczystości Zwiastowania Pańskiego, 25 marca o godzinie 17:00, papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie, w fatimskim Sanktuarium tego aktu dokona papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski.

Ojciec Święty wystosował także prośbę, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.

Odpowiadając na wezwanie papieża Franciszka i w łączności z Nim, pragniemy prosić Boga o pokój na Ukrainie. Zgromadźmy się jaknajliczniej na Mszy św., o godz. 19.00 w kalsztorze Marias Minde – polecając wspólnie podczas Eucharystii tę szczególną intencje.