Modlitwa za zmarłych

Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział:

„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”

Pomoc zmarłym opiera się na wierze Kościoła w istnienie czyśćca. Nigdy nie jesteśmy pewni czy nasi bliscy zmarli są w niebie. Dlatego warto pamiętać o różnych sposobach pomocy zmarłym. Kościół jest przecież niewidzialną wspólnotą. Nawet, jeśli nasi bliscy nie potrzebują już pomocy Bóg przeznacza ją innym duszom w czyśćcu cierpiącym.

Nasza pomoc zmarłym

Na początku musimy zauważyć, że pomagać zmarłym możemy przez cały rok. Czynimy to ofiarując za nich dobre uczynki, nasz wysiłek, różne cierpienia, a także modlitwę. Dlatego też, spośród modlitwy szczególną formą pomocy jest ofiarowana Msza św. i Komunia święta w intencji zmarłych. Podczas Mszy św. sam Jezus ofiaruję się Bogu Ojcu za zbawienie zmarłych, których polecamy. Ponadto, oprócz tych sposobów jest jeszcze jedna forma pomocy zmarłym, którą Kościół praktykuje. Są to ofiarowane za zmarłych odpusty.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone” (KKK 1471). W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych spełniając tzw. warunki zwykłe odpustu i czyn odpustowy, którym w tych dniach jest nawiedzenie cmentarza w celu modlitwy za zmarłych.

Odpusty – modlitwa za zmarłych

Warunkami zwykłymi odpustu zupełnego są:

 • stan łaski uświęcającej;
 • przyjęcie Komunii świętej;
 • modlitwa w intencjach Papieża. Nie musimy wiedzieć jakie Papież ma intencje. Chodzi o to, aby w tych intencjach odmówić dowolną modlitwę np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”;
 • wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Chodzi o to, aby radykalnie zerwać z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego. Oprócz tego powinniśmy odrzucić przywiązanie do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga, żeby dał nam siłę. Jest nam ona potrzebna, abyśmy mogli przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać.

Warto pamiętać, że w jeden dzień możemy ofiarować jeden odpust za jedną osobę zmarłą. Dlatego, w każdym dniu od 1 do 8 listopada trzeba spełnić warunki zwykłe oraz czyn odpustowy, którym jest nawiedzenie cmentarza i odmówienie na nim modlitwy za zmarłych. Niech to będzie wyraz naszej wiary i miłosierdzia wobec zmarłych, których Bóg dzięki modlitwie Kościoła chce wprowadzić do nieba.

Dni szczególnej modlitwy za zmarłych

1 listopada

 • godz. 19.00 – Msza św. w j. norweskim
 • po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami

2 listopada – Dzień zaduszny

 • godz. 17.00 – modlitwa różańcowa z wypominkami
 • godz. 17.30 – Msza św. w j. polskim

3 listopada

 • godz. 19.00 – Msza św. w j. norweskim
 • po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami

4 listopada – I piątek

 • godz. 19.00 – Msza św. w j. polskim
 • po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami

5 listopada – I sobota

 • godz. 19.30 – Msza św. w j. polskim
 • po Mszy św. nabożeństwo I soboty z modlitwą różańcową za wypominanymi

6 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

 • godz. 11.30 – modlitwa różańcowa za wypominanymi w klasztorze Marias Minde
 • godz. 12.00 – Msza św. w j. polskim
 • godz. 14.30 – modlitwa różańcowa za wypominanymi
 • godz. 15.00 – Msza św. w j. polskim
 • ok. godz. 16.30 – procesja na cmentarzu Møllendal koło szpitala Haukeland
 • godz. 19.00 – modlitwa różańcowa za wypominanymi
 • godz. 19.30 – Msza św. w j. polskim

7 listopada

 • godz. 19.00 – Msza św. w j. tamilskim
 • po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami

8 listopada

 • godz. 19.00 – Msza św. w j. norweskim
 • po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami
Modlitwa za zmarłych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych