Nasza pomoc zmarłym

 Jan Paweł II w rozważaniach przed modlitwą „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Pomoc zmarłym

Pomoc zmarłym opiera się na wierze Kościoła w istnienie czyśćca. Nigdy nie jesteśmy pewni czy nasi bliscy zmarli są w niebie. Dlatego warto pamiętać o różnych sposobach pomocy zmarłym. Kościół jest przecież niewidzialną wspólnotą i nawet jeśli nasi bliscy nie potrzebują już pomocy Bóg przeznacza ją innym duszom w czyśćcu cierpiącym.

Formy pomocy

Warto sobie uświadomić, że zmarłym możemy pomagać przez cały rok, ofiarując za nich dobre uczynki, nasz wysiłek, różne cierpienia, a także modlitwę. Spośród modlitwy szczególną formą pomocy jest ofiarowana Msza św. i Komunia święta w intencji zmarłych. Wówczas sam Jezus w czasie Mszy św. ofiaruję się Bogu Ojcu za zbawianie zmarłych, których polecamy. Oprócz tych sposobów jest jeszcze jedna forma pomocy zmarłym, którą Kościół praktykuje. Są to ofiarowane za zmarłych odpusty.

Odpusty

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy już odpuszczone” (KKK 1471). W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych spełniając tzw. warunki zwykłe odpustu i czyn odpustowy, którym w tych dniach jest nawiedzenie cmentarza w celu modlitwy za zmarłych

Warunki zwykłymi zyskania odpustu zupełnego:

  • stan łaski uświęcającej;
  • przyjęcie Komunii świętej;
  • modlitwa w intencjach Papieża (nie musimy wiedzieć jakie Papież ma intencje. Chodzi o to, aby w tych intencjach odmówić dowolną modlitwę np. „Ojcze nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”);
  • wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego (chodzi o radykalne zerwanie z jakąkolwiek sposobnością, o której wiemy, że może prowadzić nas do grzechu, nawet lekkiego; odrzucenie przywiązania do naszych słabości, złych skłonności, nałogów itp. W tym dniu powinniśmy prosić Pana Boga żeby dał nam siłę abyśmy mogli przezwyciężyć wszystkie te nasze słabości, które mogą nas zniewalać).

W naszej parafii w j. polskim wypominki są odprawiane od 1 do 8 listopada w modlitwie różańcowej.

1 listopada
(środa)
* godz. 19.00 – Msza św. w j. wietnamskim
* po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami
2 listopada
Dzień zaduszny
* godz. 17.00 – modlitwa różańcowa z wypominkami
* godz. 17.30 – Msza św. w j. polskim
3 listopada
I piątek
* godz. 19.00 – Msza św. w j. polskim
* po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami
4 listopada
I sobota
* godz. 19.30 – Msza św. w j. polskimpo Mszy św. nabożeństwo I soboty z modlitwą różańcowa  za wypominanymi
5 listopadaWszystkich świętych* godz. 11.30 – modlitwa różańcowa za wypominanymi w klasztorze Marias Minde
* godz. 12.00 – Msza św. w j. polskim
* godz. 14.30 – modlitwa różańcowa  za wypominanymi
* godz. 15.00 – Msza św. w j. polskim
* ok. godz. 16.30 – procesja na cmentarzu Møllendal koło szpitala Haukeland
* godz. 19.00 – modlitwa różańcowa za wypominanymi
* godz. 19.30 – Msza św. w j. polskim
6 listopada (poniedziałek)* godz. 19.00 – Msza św. w j. tamilskim
* po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami
7 listopada
(wtorek)
* godz. 19.00 – Msza św. w j. norweskim
* po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami
8 listopada
(środa)
* godz. 19.00 – Msza św. w j. wietnamskim
* po Mszy św. modlitwa różańcowa z wypominkami

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.