Spotkanie z doradcą życia rodzinnego

W ramach katechezy przedmałżeńskiej gościliśmy  panią Anne Bogdanowicz – doradcę życia rodzinnego. Pani Anna pracuje jako pielęgniarka w Poradni Wyznaczania Płodności wg metody Profesora Rötzera i jako Certyfikowany Doradca Laktacyjny w nowosądeckim szpitalu Medikor.

Podczas spotkań p. Anna przedstawiła katolickie i medyczne spojrzenie na kwestie związane z wyznaczaniem płodności w małżeństwie. Temat pierwszego spotkania – „Jak nie bać się własnej płodności?” W tej części zostały omówione podstawowe informacje oparte na aktualnej wiedzy na temat fizjologicznych uwarunkowań płodności, zasady prowadzenia obserwacji, korzyści jakie dla zdrowia kobiety i relacji  małżeńskich przynosi obserwacja cyklu, a także nowoczesne technologie, które wspierają małżonków w korzystaniu z naturalnych metod wyznaczania płodności.  W drugiej części p. Anna wyjaśnia dlaczego Kościół odrzuca antykoncepcję? Czy wprowadzenie antykoncepcji dało kobiecie prawdziwą wolność czy może właśnie odwrotnie – pozbawiło ją i współmałżonka wolności i niezależności  w najbardziej intymnej sferze życia małżeńskiego?

Zachęcamy do zobaczenia poniższych video relacji ze spotkań.

Dziękujemy p. Radosławowi za ich utrwalenie i udostępnienie.