Ograniczenia sanitarne zniesione

Zniesione ograniczenia sanitarne dotyczące uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwach

Zostają zniesione wszelkie ograniczenia sanitarne dotyczące uczestnictwa we Mszy św., które obowiązywały nas przez minione miesiące.

Oznacza to:

  • że nie trzeba dokonywać elektronicznej rejestracji
  • nie ma obowiązku zachowywania 1 m odległości
  • można używać wszystkich ławek

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wybranej Mszy św.