Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci…

W niedzielę 17 marca Mszą św. o godz. 15.00 i spotkaniem po Mszy św., zakończyła się w naszej parafii kolejna edycja katechezy przedmałżeńskiej (kursu przedmałżeńskiego). Na spotkaniu po Mszy św. uczestnicy otrzymali świadectwa katechezy.

Czym jest katecheza przedmałżeńska

Katecheza przedmałżeńska – to jeden z ważnych etapów bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Katechezy te są okazją do spojrzenia na małżeństwo zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego. Celem tych spotkań jest poznanie najważniejszych zagadnień teologicznych, psychologicznych, a także etycznych związanych z małżeństwem chrześcijańskim.

Warto pamiętać …

W naszej parafii katecheza przedmałżeńska w jęz. polskim jest organizowana raz w roku, w okresie Wielkiego Postu (miesiąc marzec). Bieżące informacji na naszej stronie.

Katecheza w j. norweskim jest organizowana trzy razy w roku (więcej informacji na bergen.katolsk.no)

Tematy podejmowane na katechezie przedmałżeńskiej

Podczas katechezy małżeńskiej są omawiane zostały tematy mówiące czym jest sakrament małżeństwa, jaka jest treść przysięgi małżeńskiej, jakie są czynności duszpastersko – prawne sakramentu małżeństwa czy też jakie są przeszkody oraz wady zgody małżeńskiej. Poruszane zostały również zagadnienia poznanie siebie i różnic między kobietą a mężczyzną, trudności w małżeństwie i jak sobie z nimi sobie radzić. Również nie zabrakło tematu o rodzinie jako wspólnoty dialogu z Bogiem. Te spotkania prowadzili nasi księża: ks. Janusz oraz ks. Dawid.

Spotkania z doradcą życia rodzinnego

Dwa kolejne spotkania poprowadziła p. Anna Bogdanowicz, pielęgniarka, certyfikowany doradca laktacyjny,  a zarazem  nauczyciel metody Rötzera i doradca życia rodzinnego. 

W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni wysłuchali konferencji na temat nowoczesnej, opartej na aktualnej wiedzy medycznej metody wyznaczania płodności. Pani Ania przedstawiła tę metodę nie tylko jako sposób, który pomaga małżonkom w odpowiednim przygotowaniu do poczęcia czy też  ewentualnego odłożenia go w czasie, ale –  co bardzo ciekawe – jako „podstawowe narzędzie diagnostyki zdrowia prokreacyjnego dla każdej kobiety”.  Omówiony został też problem szkodliwości stosowania antykoncepcji, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale też psychicznym i emocjonalnym. 

W drugim dniu odbyły się warsztaty z metody, w czasie których młodzi ludzie mogli przećwiczyć analizę kart obserwacji biomarkerów płodności. 

Spotkania dla małżonków

Ze spotkania z p. Anią skorzystali także chętni małżonkowie, którzy chcieli zweryfikować swoją wiedzę w tym zakresie. Mamy nadzieję, że dla wszystkich te spotkania przyniosą dobre owoce. 

 Pani Ania jest właścicielką poradni Pro – Eko, w której przygotowuje kobiety do samodzielnego stosowania tej metody, a także pomaga w interpretacji  kart obserwacji  i rozwiązywaniu trudności jakie się w tym obszarze mogą pojawić. Gdyby ktoś chciał zasięgnąć informacji dotyczących sposobu obserwacji cyklu przy użyciu metody prof. J.Rötzera można się kontaktować poprzez mail: proeko.ns@gmail.com