Palmami wspieramy wiernych z Ukrainy

1. Przygotowanie palm

Już od kilku lat w naszej parafii jest piękna tradycja przygotowania palm przez naszą polską grupę, na niedzielę palmową. Są one wykonane ręcznie. Przygotowane palmy są sprzedawane w niedzielę, a uzyskany dochód w całości jest przeznaczany na Caritas na wsparcie mieszkańców Ukrainy. Zapraszamy do wspólnego robienia palm:

  • 3 kwietnia po Mszy św. o 15.00 – robienie kwiatków i przygotowanie dodatków do palm
  • 9 kwietnia od godz. 15.00 przygotowanie palm.
  • Wszystkich zapraszamy do zaangażowania!!

2. Wsparcie parafii św. Jana Nepomucena w Bojanach

W tym roku, dochód ze sprzedanych palm pragniemy przekazać przez Caritas na parafie św. Jana Nepomucena w Bojanach na Ukrainie oraz prowadzony w tejże parafii Dom Rekolekcyjny, w którym schronienie znalazły matki z dziećmi z terenów objętych wojną. Każdy może dołączyć, składając ofiarę.

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć dodatkowo można to uczynić składając ofiarę po Mszy św. lub wpłacając na nasze polonijne konto 3626.30.76782 lub przez Vipps nr  716293 z tytułem: UKRAINA. To wsparcie będzie razem przesłane po niedzieli palmowej.