Papieska intencja modlitewna na miesiąc lipiec

Intencja papieska

Intencja powszechna — O życie eucharystyczne
Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc lipiec:

  • w intencji dzieci i młodzieży, aby czas wakacji był czasem owocnie spędzonym
  • za wszystkich udających się na odpoczynek, urlop, o bezpieczeństwo i dobrze spędzony czas
  • za uczestników oaz, pielgrzymek, aby był to czas umocnienia ducha i więzi z Bogiem
  • za pracujących na roli, aby mogli cieszyć się dobrą pogodą i obfitością plonów 
  • o powołania zakonne, kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii
  • o pokój na Ukaranie, o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca
  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach