Papieska intencja modlitewna na miesiąc sierpień

Intencja papieska

Intencja powszechna — Za ludzi żyjących na marginesie
Módlmy się, aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli zapominani przez instytucje i by nigdy nie byli uważani za pozbawionych wartości.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc sierpień:

  • w intencji dzieci i młodzieży, którzy rozpoczęli rok szkolny, o wytrwałość i pilność w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu wartości chrześcijańskich
  • za naszą Ojczyznę, aby zawsze cieszyła się wolnością i poszanowaniem praw każdego człowieka
  • za małżeństwa przeżywające trudności, aby dążąc do prawdy w Bogu odnajdywali siłę przezwyciężania trudności
  • o pokój na Ukaranie, o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca
  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach
  • o powołania zakonne kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii