Papieska intencja modlitewna na miesiąc styczeń

Intencja papieska

Intencja powszechna — Za wychowawców 
 Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc styczeń:

  • o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin oraz wiernych naszej wspólnoty na każdy dzień Nowego Roku
  • o wytrwałość w naszych postanowieniach podjętych na Nowy Rok 2023
  • w intencji s. Karoliny, która kończy posługę w naszej parafii, o Boże błogosławieństwo w nowym miejscu posługi
  • w int. s. Consolaty Marii która rozpoczyna posługę w naszej wspólnocie, o Boże błogosławieństwo i potrzene łaski
  • o pokój na Ukaranie, o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca
  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach
  • o powołania zakonne kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii

I sobota miesiąca stycznia

Bardzo serdecznie również zapraszamy wszystkich, a szczególnie Członków Róż Różańcowych, do uczestnictwa w Nabożeństwie I – wszo sobotnim, tj. 7 stycznia. O godz. 19.30 Msza św., a po Mszy św. modlitwa różańcowa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

Informacje zwrotne:

  • Gdyby do kogoś z Członków Róż Różańcowej nie dochodziły e-maile z intencjami to bardzo proszę o informacje (e-mailowo parafiabergen@gmail.com lub telefonicznie ks. Janusz – +47 99098456)
  • Również gdyby ktoś nie miał 'grafiku’ kolejności odmawiania tajemnic to proszę o kontakt