Papieska intencja modlitwena na czerwiec 2024 r.

Intencja papieska

Intencja powszechna — Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju

Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc czerwiec:

  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach
  • za wszystkich pracujących, o siłę i potrzebne łaski
  • w intencji dzieci, które przystąpiły do spowiedzi i I Komunii św., a także młodzieży bierzmowanej, aby dzięki trosce Rodziców i wsparci przykładem wiernych zawsze troszczyli się o bliskość z Panem Jezusem
  • o powołania zakonne, kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii
  • o pokój na Ukaranie, o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca