Papieska intencja modlitwena na luty 2024 r.

Intencja papieska

Intencja powszechna — Za chorych terminalnie 
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc luty:

  • o światło Ducha św. dla ks. Grzegorza, który będzie głosił Słowo Boże podczas wielkopostnych rekolekcji
  • o dobre rozpoczęcie i przeżywanie czasu Wielkiego Postu oraz rekolekcji dla naszej wspólnoty
  • o dobre przygotowanie dla dzieci do I spowiedzie św. i I Komunii św.  oraz młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania
  • o pokój na Ukaranie, o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca
  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach
  • o powołania zakonne kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii