Papieska intencja modlitwena na miesiąc styczeń 2024 r.

Intencja papieska

Intencja powszechna — Za osoby z niepełnosprawnościami   
Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które zwiększyłyby ich aktywne uczestnictwo.

Intencje naszej wspólnoty na miesiąc styczeń:

  • o Boże błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin oraz wiernych naszej wspólnoty na każdy dzień Nowego Roku 2024
  • o wytrwałość w naszych postanowieniach podjętych na Nowy Rok 2024
  • w intencji s. Maksymiliany, która kończy posługę w naszej parafii, o Boże błogosławieństwo w nowym miejscu posługi
  • w int. s.Lieve która rozpoczyna posługę w naszej wspólnocie, o Boże błogosławieństwo i potrzene łaski
  • o pokój na Ukaranie, w Ziemii Św., o zaniechanie wszelkich działań zbrojnych
  • za wszystkich dotkniętych działaniami zbrojnymi na wschodzie, aby otrzymali potrzebną pomoc od ludzi dobrego serca
  • o zgodę i miłość w naszych rodzinach
  • o powołania zakonne kapłańskie, również powołania z naszej wspólnoty, aby nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii