Pomoc dotkniętym wojną

Pomoc parafii św. Jana Nepomucena

Tegoroczny dochód ze sprzedaży palm, który wyniósł 15 200 kr., jest naszym wsparciem mieszkańców Ukrainy dotkniętych wojną . Ofiarę tę pragniemy przekazać na parafię św. Jana Nepomucena w Bojanach oraz prowadzony Dom Pielgrzyma w tejże parafii. Obecnie Dom pielgrzyma w Bojanach jest schronieniem dla Matek z dziećmi z terenów objętych działaniami wojennymi.

Wyjątkowa frekwencja

Po dwurocznej przerwie z radością radością powróciliśmy do tradycji ręcznego wykonywania palm. W tym roku frekwencja była wyjątkowo wielka. Do 16 osób z naszej polonijnej grupy dołączyła ponad 50 osobowa grupa gości z Ukrainy (w tym ok. 30 dzieci), którzy uciekając przed wojną schronienie znaleźli w Bergen. Był to bardzo mile spędzony czas, który owocował nie tylko przygotowanymi palmami ale przede wszystkim wspólnymi rozmowami. Najmłodsi mieli swój czas na zabawę. Nie zabrakło również słodkości i lubianej przez wszystkich pizzy.

Krótka relacja również w naszej galerii, zarówno z przygotowania palm, jak i poświęcenia palm.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przygotowanie palm, ich sprzedaż oraz wszystkim składającym ofiarę serdecznie Bóg zapłać. ks. Janusz