Procesja różańcowa podczas nabożeństwa Fatimskiego

Mszy św. przewodniczył i poświecenia figury dokonał ks. Bartosz Chęciek – dyrektor wydawnictwa Biblos.

W pierwszą sobotę maja podczas uroczystej Mszy św. o godz. 19.30 została poświęcona figura Matki Bożej Fatimskiej, którą zakupiliśmy dzięki ofiarności wiernych naszej wspólnoty. Po Mszy św. udaliśmy się w procesji różańcowej wokół naszego kościoła. Uczestnictwem w nabożeństwie Fatimskim, które zgromadziło licznych parafian i gości, wyraziliśmy gotowość do odpowiedzi na dwa wezwania Matki Bożej z Fatimy: do modlitwy różańcowej oraz do czynienia pokuty za grzeszników.

Rodzice dzieci Komunijnych niesący figurę podczas procesji

Procesja różańcowa wokół naszego kościoła będzie w każdą I sobotę, do miesiąca października włącznie, po Mszy św. o godz. 19.30. W ten sposób pragniemy zwracać nasze serca do Maryi, wypełniając słowa Jana Pawła II, skierowane do wiernych zgromadzonych w Fatimie w 1982 roku: Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.

Ks. Bartosz, który przewodniczył Mszy św., skierował do nas Słowo Boże. W homilii przypomniał nam, że: Jezus pod krzyżem w godzinie swojej śmierci daje nam w swojej Matce pomoc i obronę. Ukrzyżowany Jezus, jako Nowy Adam ze swego boku przebitego włócznią tworzy nową rodzinę ludu Bożego (por. Rdz 2, 23; por. J 19, 27), dając jej Maryję za Matkę. Nie pozostawajmy bierni wobec tych słów, ponieważ odnoszą się do każdego z nas. Jest dla nas miejsce w tej perykopie ewangelicznej. Jej treść włącza nas, jako “umiłowanych uczniów” Jezusa w tajemnicę historii zbawienia i każe wspomnieć na znaczenie naszego chrztu i miejsca w Kościele. Odwołuje nas do wydarzeń z ogrodu rajskiego z pierwszych kart Biblii, gdzie rozgrywa się walka o człowieka (Por. Rdz 3, 15). Przypomina nam o tym św. Jan, który starannie umiejscawia mękę Pana Jezusa rozpoczynając (Por. J 18, 1) i kończąc (Por. J 19, 41) jej opis wspomnieniem o “ogrodzie”. Niewiasta, której Potomstwo zniszczy szatana niech ma nas zawsze w swojej opiece. Niech Piękna Pani z Fatimy ogarnia nas swą macierzyńską miłością!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.