Przepisy sanitarne z 01.02.2022

1. Nowe zasady sanitarne

We wtorek (01.02) zostały podane nowe wytyczne związane z sytuacją covidową w Norwegii.

2. Wytyczne sanitarne:

  • został zniesiony obowiązek rejestracji uczestniczących we Mszy św.
  • nie są już wymagane stałe miejsca – można zając dowolne miejsca
  • każdy z uczestniczących ma mieć miejsce siedzące (nie korzystamy z miejsc stojących)
  • odległość 1 metra należy zachować przy wejściu i wyjściu do oraz z kościoła oraz w procesji do Komunii. Jeśli nie można w tej sytuacji zachować 1 metra odległości wówczas należy używać maseczki