Przyjmij znamię daru Ducha św.

W sobotę i niedziele (4 i 5 maja) na Mszach św. o godz. 10.30 i 13.00, w naszym kościele św. Pawła, Ks. biskup Bernt Eidsvig udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii, w tym 23 osobom przygotowywanych w ramach polskiej katechezy.

W naszej parafii przygotowanie do Bierzmowania, zarówno w języku polskim jak i norweskim, trwa 2 lata. Na katechezach w j. polskim, kandydaci poznawali znaczenie sakramentów Kościoła w trwaniu przy Chrystusie i Jego Kościele oraz omawiane były przykazania Boże i kościelne. To jest kluczowe, aby stawać się w życiu świadkiem wiary w Chrystusa.
Bierzmowanie to potwierdzenie drogi chrześcijańskiego życia, która zaczęła się od chwili chrztu św., gdy rodzice i chrzestni przynieśli przed laty swoje dziecko do kościoła.

Teraz już jako młodzież, ma ów młody człowiek, przez sakrament Ducha Św. – bo tak też nazywany jest sakrament Bierzmowania – wzrastać w wierze, by świadomie nią kroczyć przez całe swoje życie. Jak w sakramencie Chrztu, tak przy Bierzmowaniu udzielane jest namaszczenie olejem Krzyżma św., jako wyraz powołania do głoszenia Chrystusa swoim życiem, trwaniem w wierze i przyjmowaniem łaski Bożej w sakramentach.

Gratulując wszystkim przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, życzymy wytrwałości i odwagi do bycia dobrym uczniem Chrystusa i kierowania się darami Ducha sw. w drodze ku dorosłości i przez całe swe życie.
Sakrament Bierzmowania – sobota – Msza św. godz. 10.30
Sakrament Bierzmowania – sobota – Msza św. godz. 13.00
Sakrament Bierzmowania – sobota – Msza św. godz. 10.30
Sakrament Bierzmowania – niedziela – Msza św. godz. 13.00

Więcej zdjęć jest w naszej galerii.