Rada parafialna

Czym jest Rada Parafialna?

Rada parafialna jest wyrazem kościelnej współodpowiedzialności świeckich. Do zadań należy aktywna praca z księżmi i diakonami we wszystkim, co promuje życie Kościoła katolickiego, współodpowiedzialność za liturgię, katechezę oraz zadania duszpasterskie i praktyczne w parafii. Rada Parafialna działa na rzecz większego udziału w życiu parafii. Wraz z proboszczem odpowiada za finanse i zarządzanie majątkiem administracyjnym parafii.

Rada parafialna w parafii św. Pawła w Bergen

Rada Parafialna w ramach kadencji 2021-23 została wybrana 13 czerwca 2021 r, a ukonstytuowana została 23 sierpnia 2021 r.

Skład rady parafialnej:

Przewodniczący: Dom Alois Brodersen – proboszcz
Prowadzący: Jacob Kooter Laading tel. 902 64 073, jacob.laading@ntnu.no
Zastępca: Nguyễn văn Mến Tel. 93230556, lylymen@gmail.com

Przedstawiciele naszej Polonijnej grupy:

 • Anna Podlesiecka tel. 99169796, anna.podlesiecka@gmail.com
 • Piotr Józefowicz tel. 97186314, piotr-jozefowicz@wp.pl

Pozostali członkowie rady parafialnej:

 • Miriam Araya tel. 90095441, ericatbergen@gmail.com
 • Hege Askvik tel. 41100566, hege@askvik.com
 • Phan Hữu Long tel. 97643845, Imdkfam@gmail.com
 • Anne Samuelsen tel. 48156117, Samuelsen.anne@gmail.com
 • Saúl Garcés Borques tel. 93012552, saulgarces@gmail.com
 • Lea Thiambiano, thileam@hotmail.fr
 • Laura Alesiene tel. 97851532, laura.alesiene@gmail.com
 • Flawiusz Emelyanus tel. 48435609, flavius47@hotmail.com

Doradcy – przedstawiciele Sogn og Fjordane:

 • Marcin Fójcik tel. 91790947, marcin.fojcik@hisf.no
 • Traute Dvergsdal tel. 97164199, traute.dvergsdal@enivest.net
 • Małgorzata Anna Tveit tel. 95184429, malg.tve@hotmail.com

Doradcy – przedstawiciele Voss:

 • Marisa Taylor tel. 97734164, marisa.taylor050@gmail.com
 • Ewelina Wieczerzak tel. 46232240, wieczee@gmail.com

Dokumenty do pobrania

 • Statuty dla rad parafialnych w katolickiej diecezji Oslo – pobierz
 • Zadania Rady parafialnej w parafii św. Pawła w Bergen – pobierz