Trwajcie mocno w Panu

Podobnie jak w minionych latach, czas Wielkiego Postu rozpoczeliśmy w naszej polonijnej wspólnocie od rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje rozpoczeły się od soboty – 17 marca i trwały do środy – 21 marca.

Ikona Przyjażni

W tym roku kaznodzieją rekolekcyjnym był ks. dr Grzegorz Śmieciński, liturgista i proboszcz parafii MB Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych (archidiecezja katowicka). Tematem przewodnim było zdanie z listu św. Pawła do Filipian: Trwajcie mocno w Panu (Fpl 4,1), a przewodnią ilustracją tzw. „Ikona Przyjaźni”

Na wstępie ks. Grzegorz zadał pytanie: cóż to znaczy trwać przy Panu, trwać mocno w wierze? Odpowiedzią jest życie sakramentalne, co stało się treścią kolejnych dni rekolekcji. W poniedziałek przypominaliśmy sobie tożsamość chrzcielną. Chrzest wprowadził nas do wspólnoty Kościoła, do przyjaźni z Jezusem. Następnie wiara wzmacniana jest poprzez sakrament pokuty i pojednania, co stało się treścią dnia następnego (wtorek), a jego zwieńczeniem stała się spowiedź w ramach nabożeństwa pokutnego. W środę zachwycaliśmy się na nowo tajemnicą Eucharystii, która powinna być szczytem, do którego zmierza całe nasze życie i źródłem, z którego czerpie moc nasze działanie i codzienne wzrastanie w wierze.

Na koniec rekolekcjonista pozostawił nas z wezwaniem, które stało się mottem rekolekcji: Trwajcie mocni w wierzeTrwajcie w Panu umiłowani….

Wkrótce pojawią się zdjęcia w naszej galeri..