Wtorkowe spotkania

We wtorki od godz. 17.00 do 19.00 rozpoczeliśmy cykl wtorkowych spotkań. Na spotania zapraszamy zarówno rodziców z dziećmi, jak i osoby samotne.

Warszaty plastyczne dla dzieci

Podczas spotkań wtorkowych różnego rodzaju warsztaty dla dzieci oraz tematyczne spotkania dla dorosłych. Na spotkania zapraszane są również rodziny z Ukrainy mieszkające w Bergen.

Zapraszamy również osoby chętne do pomocy, jako wolontariuszy, do pomocy w prowadzeniu tychże spotkań. Na spotkaniach przewidziany również wspólny poczęstunek.
Uczestnictwo w spotkaniach jest całkowicie darmowe. Otwarte na każdego. Spędzamy razem ten czas pomagając innym :). Serdecznie zapraszamy.

Dziękujemy wolontariuszom z fundacji BeatusCras za inicjatywę i współprace.