Rejestracja w Kościele

W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający tzw. numer ewidencyjny (personnummer) musi być zarejestrowany w Kościele, związku wyznaniowym lub związku niewierzących (Humanetisk Forbund) i odprowadzać podatek kościelny. Jeśli tego nie uczyni to automatycznie postrzegany jest przez władze państwowe (w tym podatkowe), jako członek luterańskiego Norweskiego Kościoła Państwowego (Den Norske Statskirke) i tam też trafiają pieniądze z jego podatku.
Rejestracja w Kościele katolickim powoduje, że podatek kościelny jest przekazywany na rzecz Kościoła katolickiego (bez rejestracji otrzymuje go automatycznie państwowy Kościół luterański). Oznacza to, że rejestracja w Kościele katolickim nie jest dodatkową opłatą, ale jest wskazaniem, do której wspólnoty wyznaniowej mają być przekazane pieniądze z obowiązkowego w Norwegii podatku kościelnego. Jeśli wierzymy, że Kościół katolicki jest naszą rodziną to warto także wspierać materialnie swoją wspólnotę wiary. Stąd niezwykle ważnym jest, aby przybywający do Norwegii Polacy rejestrowali się w Kościele, do którego przynależą, co dla większości oznacza Kościół katolicki.
Formularz w języku polskim jest do odebrania w zakrystii.
Można go też pobrać stąd: formularz.pdf
Prosimy o oddanie formularza księdzu po Mszy świętej albo wysłanie do parafii św. Pawła – St. Paul menighet, Nygårdsgt 3, 5015 Bergen.

Możliwa jest również rejestracja elektroniczna (szyfrowana), poprzez stronę Diecezji Oslo.