Rejestracja w Kościele

W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający tzw. numer ewidencyjny (personnummer) musi być zarejestrowany w Kościele czy związku wyznaniowym, jeśli chce być jego członkiem. Jest to również konieczne, aby np. uzyskać potrzebne  potwierdzenie z parafii być chrzestnym. Jeśli wierzymy, że Kościół katolicki jest naszą rodziną, to warto także wspierać materialnie swoją wspólnotę wiary. Musimy sobie zdawać sprawę, że funkcjonowanie kościoła, biura parafialnego  kosztuje.  Stąd niezwykle ważnym jest, aby przybywający do Norwegii Polacy rejestrowali się w Kościele, do którego przynależą, co dla większości oznacza Kościół katolicki.

 

W Norwegii kościoły i związki wyznaniowe otrzymują  dużą pomoc finansową od państwa na każdego zarejstrowanego. Norweski kościół luterański (tzw. Folkekirke, dawniej Statskirke) finansowany jest w ramach budżetu Królestwa Norwegii a suma jaką dostają pozostałe związki wyznaniowe  na każdego zarejestrowanego odpowiada średniej przypadającej na głowę członka koscioła norweskiego. A więc im więcej zarejestrowanych tym większa suma jaką otrzyma nasza diecezja.

Rejestracja w Kościele nie oznacza więc konieczności płacenia „podatku kościelnego”, bo taki podatek w Norwegii nie istnieje. Zarejestrowani członkowie wszystkich związków  wyznaniowych otrzymuja z kasy państwowej  taką samą pomoc.

Przepisy prawne na ten temat zostały zmienione w kwietniu 2020 i nowe wchodzą w życie 1.01.2021.

Lov om tros- og livssynssamfunn(trossamfunnsloven) https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76670

Zob. Tez. http://www.katolsk.no/nyheter/2020/04/ny-troslov-vedtatt-1

Formularz w języku polskim jest do odebrania w zakrystii.
Można go też pobrać stąd: formularz.pdf
Prosimy o oddanie formularza księdzu po Mszy świętej albo wysłanie do parafii św. Pawła – St. Paul menighet, Nygårdsgt 3, 5015 Bergen.

Możliwa jest również rejestracja elektroniczna (szyfrowana), poprzez stronę Diecezji Oslo.