Podejmij odpowiedzialną decyzję

Rejestracja do Kościoła
w Norwegii

W Norwegii każdy mieszkaniec posiadający tzw. numer ewidencyjny (personnummer) musi być zarejestrowany w Kościele lub związku wyznaniowym, jeśli chce być jego członkiem.

  Przejdź do 
formularzy rejestracji