Adoracja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa

Comiesięczna Adoracja wynagradzająca rozpocznyna się w czwartek, po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00. Natomiast zakończenie Mszą św. w j. norweskim w piątek, o godz. 6.00.

 • Czwartek – 06.10. – Piątek – 07.10.2022
 • Czwartek – 03.11. – Piątek – 04.11.2022
 • Czwartek – 01.12. – Piątek – 02.12.2022
 • Czwartek – 05.01. – Piątek – 06.01.2023
 • Czwartek – 02.02. – Piątek – 03.02.2023
 • Czwartek – 02.03. – Piątek – 03.03.2023
 • Czwartek – 06.04. – Piątek – 07.04.2023
 • Czwartek – 04.05. – Piątek – 05.05.2023

Od 19.30 do 22.00 Adoracje prowadzi Grupa Fides
Od 22.00 do 6.00 Adoracja w ciszy

Adoracja wynagradzająca – praktyczne wskazówki:

1. Kościół jest otwarty dla wszystkich do godz. 22.00
2. Od godz. 22.00 konieczna rejestracja u Sióstr – tel. 55215970
3. Od godz. 22.00 proszę wybrać czas adoracji:

 • godz. 22.00 – 23.00
 • godz. 23.00 – 24.00
 • godz. 24.00 – 01.00
 • godz. 01.00 – 02.00
 • godz. 02.00 – 03.00
 • godz. 03.00 – 04.00
 • godz. 04.00 – 05.00
 • godz. 05.00 – 06.00

4. W godz. 22.00 do 06.00 będą otwierane tylko boczne drzwi co godzina, tj. 23.00; 24.00; 01.00; 02.00; 03.00; 04.00; 05.00; 06.00. Prosimy o uszanowanie godzin wejścia i wyjścia. Pomoże to zachować ciszę i spokój w czasie modlitwy dla pozostałych uczestników adoracji.

Wszystkich serdecznie zapraszamy