S
I
O
S
T
R
Y

Z
A
K
O
N
N
E

Misjonarki Miłości

Siostry Misjonarki Miłości 
("od Matki Teresy", Missionaries of Charity)

Adres: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen
Telefon: 55 21 59 70
Przełożona: S. Maja
Oficjalna strona zakonu: motherteresa.org

S​​iostry św. Franciszka Ksawerego

Adres: Marias Minde, Nylandsveien 31, 
5039 Bergen
Telefon: 55 55 99 60
Przełożona: S. Mary Doyle.

Kościół w Marias Minde

Siostry od Świętego Krzyża z Nha Trang

Adres: Marias Minde, Nylandsveien 31, 
5039 Bergen
Telefon: 55 55 99 60
Przełożona: S. Madeleine Nguyen Thi Minh Hoa
Więcej o Siostrach na stronie diecezji.

Zapoznaj się również z duszpasterzami, którzy posługują przy naszej parafii.